Bükkalja Táncszínház Alapítvány

Hagyományőrzés, a magyar tánchagyományok megismertetése, megőrzése és táncszínházi produkciók létrehozása.
A magyar népfolklór hagyományainak megőrzése, a táncegyüttes táncpedagógiai és művészeti munkájának biztosítása és az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.
Táncos szakmai központ létrehozása, amely alkalmas továbbképzések szervezésére, szaktanácsok adására.

Cím: 3535 Miskolc
János u. 21.

Adószám: 18422852-1-05