Avasi Gimnáziumért Alapítvány

Avasi Gimnáziumért Díj Alapítvány  

Odaadással és nagy hivatástudattal végzett nevelő-oktató munka elismerése, valamint az iskola eredményes működésében tartósan és kiemelkedően dolgozók jutalmazása, valamint a pedagógus munkakörben dolgozók magas színvonalú szakmai tevékenységének (külföldi tanulmányút, publikáció, kiállítás) támogatása .Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzések, konferenciák szervezése azokon részvétel.

Cím: 3524 Miskolc
Klapka György u. 2.

Adószám: 18400584-1-05