Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Miskolci Nevelési Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

A Városi Pedagógiai Intézet az Alapító Okiratában megfogalmazott kötelező és vállalt feladatait az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 36. §-ában leírt, valamint a fenntartó által külön megfogalmazott elvárások alapján látja el.

Munkánk során figyelembe vesszük a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat igénybe vevő partnereink igényeit, a korábbi évek pedagógiai szakmai szolgálgatói tevékenységének eredményeit.

Kiemelt feladataink:

 • esélyteremtés,
 • ifjúságvédelem,
 • a hátrányos helyzetű és cigány tanulók nevelésének-oktatásának segítése,
 • segítjük az intézmények és a fenntartó minőségirányítási programjának megvalósulását,
 • a lokálpatriotizmus erősítésének segítése, a helytörténeti ismeretek terjesztése, a figyelem felhívása a helyi védett természeti értékekre.

A Közoktatási törvény 36.§-a és az Alapító Okirat alapján ellátott alaptevékenységek:

 • Pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményekben végzett nevelő és oktató munka eredményességét és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését.
 • Pedagógiai tájékoztatás: amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek, stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása.
 • Pedagógiai szakkönyvtár a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal, a pedagógusképzésben, továbbképzésben résztvevő egyetemek, főiskolák könyvtáraival a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival és a nyilvános könyvtárakkal, továbbá a Pedagógiai Intézet által működtetett különféle területek szakmai munkaközösségeivel.
 • (A pedagógiai szakkönyvtár szakmai követelményeit és a működésére vonatkozó általános szabályokat a 10/1994. (V.13.) MKM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.)
 • A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
 • Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása
 • Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

A fenntartó által külön megfogalmazott feladatok:

 • Pályaválasztás és pályaorientáció, pályakövetés
 • Tehetségfejlesztés - tehetséggondozás
 • Helytörténet, helyismeret
 • Minőségbiztosítás, minőségirányítás
 • Bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem
 • Esélyteremtés, hátrányos helyzetű és roma tanulókért
 • Városi szintű szakmai munkaközösségek létrehozása, működtetése
 • Kistérségi szakmai szolgáltatás, a fentiekben felsorolt valamennyi területen
Intézmény fenntartó: 
Önkormányzati
Intézmény kategória: 
Városi intézmények
Elérhetőség: 

Miskolci Nevelési Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

Telefon: 
(+36)46/532-401
Helyszín: 
Kiss tábornok útja 84.
Miskolc 3534
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.