Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Miskolci Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola

Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola

Az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola diákjai a szakmunkásképzés keretein belül rengeteg szakmából választhatnak.

Úgy gondoljuk ugyanis, hogy míg az emberek élnek, dolgoznak, laknak, addig épületre szükség van, így az oktatott szakmák nélkülözhetetlenek.

Képzési kínálatunk:

Szakközépiskola:

 • Érettségire felkészítő négy éves képzés:
 • Gépészeti szakmacsoport
 • Építészeti szakmacsoport

Tanulóink az érettségi vizsga után, az alábbi két éves szakképesítések közül választhatnak:

 • Fa- és bútoripari technikus
 • Energiatermelő – és hasznosító technikus (Megújuló energiagazdálkodási technikus szakirány)
 • Energiatermelő – és hasznosító technikus (Gázipari technikus szakirány)
 • Építőanyag-ipari technikus
 • Díszítőszobrász
 • Díszítőfestő

Ifjúsági tagozat: a már szakmával rendelkezőknek lehetőséget adunk, hogy három éves nappali képzés során felkészüljenek az érettségire. A várható törvényi változások lehetőséget adnak a képzés jövőbeni két évesre való lerövidítésére.

Szakiskola:

Iskolánkban a szakmai képzés az előrehozott szakképzés koncepciója szerint történik. Ez azt jelenti, hogy a diákok már a kilencedik évfolyamon elkezdik mind az elméleti, mind a gyakorlati készségek, képességek elsajátítását, és három évfolyam elvégzése után, 17 évesen kapnak szakmát a kezükbe. Ekkor választhatnak: vagy elhelyezkednek a munkaerőpiacon, vagy folytatják tanulmányaikat iskolánk ifjúsági tagozatán, és érettségit szereznek. Intézményünk a szakképzés tekintetében a Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ küldő iskolájaként működik. A Tanulók a TISZK fogadó iskolájával (Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola) kerülnek jogviszonyba, de a képzés teljes egészében az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskolában, a Gagarin utcában történik.

A képzési profil a munkaerőpiac által hiányszakmáknak minősített területekre épül, így végzett tanulóink nagy valószínűséggel kapnak számukra megfelelő munkalehetőséget.

A tanulható szakmák:

 • Ács-állványozó
 • Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat- szerelő
 • Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
 • Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
 • Villanyszerelő
 • Burkoló
 • Épület-és építménybádogos
 • Festő, mázoló és tapétázó
 • Kőfaragó, műköves és épületszobrász
 • Kőműves
 • Bútorasztalos

Pedagógiai alapelveink:

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a pedagógusoknak az egyéni bánásmód, differenciált oktatás, fejlesztés érdekében szükséges módszertani továbbképzését folyamatosan biztosítjuk (Pl. kooperatív technikák alkalmazása, projektpedagógia alkalmazása). A felzárkóztató, fejlesztő foglakozásokat biztosítunk a lemaradó, hátrányos helyzetű diákok számára. Tanórákon kiemelt figyelem a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókra. Fontosnak tartjuk, hogy az intézmény dolgozói tekintetében is érvényesüljön az esélyegyenlőség elve.

A minőségi munka megvalósítása, az IMIP alapelveinek magvalósulásának alapvető feltétele a színvonalas oktatás megvalósulásának. A kor követelményeinek megfelelően alkalmazzuk a kompetenciaalapú oktatás alapelveit (cselekvésközpontú tanulásszervezés, mélységelvű tanítás „kevesebb több”,   gyermekközpontú módszertan, életszerű tartalmak tanítása, befogadó környezet biztosítása stb.) ötvözve a hagyományos tudás-érték alapelvvel.

A tanulók tanulási motivációjának és iskolai teljesítményének javítása érdekében a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint vállaljuk a tehetséggondozást, intézményünkben szakkörök és a versenyre felkészítő foglalkozásokat szervezünk az érdeklődő tanulók számára.

 • Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk a tanulási nehézségekkel küzdő és gyenge tanulmányi eredményt elért tanulóknak.
 • Kiállításokat szervezünk azoknak az egyedi képzőművészeti alkotásoknak és a gyakorlati műhelyben készült munkáknak a bemutatására, amelyek segítenek a tanulók személyiségének alakításában.
 • A tömegsport, a testnevelési órák és azon kívül az iskolai sportkör szervezésével a különféle szakosztályokban (labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, atlétika), valamint versenyeken való részvétellel igyekszünk a tanulókat minél szélesebb körben aktivizálni.
 • A családi életre való felkészítést osztályfőnöki óra keretén belül meghívott előadók közreműködésével, az egészséges életvitelt, az életkori sajátosságokból adódó veszélyek megelőzését szakértők bevonásával próbáljuk minél hatékonyabban megszervezni.
 • Célunk a szabadidős, a tanórán kívüli tevékenységek körének bővítése. Nagyon sikeres projektünk a decemberi témahét, melynek az ’Otthonunk’ címet adtuk. Rendszeres programjaink ezen a héten a roma kulturális nap, a megyei szavalóverseny, de nagyon sok egyéb program teszi színessé, családivá a karácsonyi készülődést.
 • A három hetet meghaladó projektünk inkább szakmai témákat, projekteket tartalmaz, állandó mottója: ’Védd az életet’. A három hét során a gyerekek játékos, interaktív formában ismerkednek a természettudományos-ismeretterjesztő témákkal.
Intézmény fenntartó: 
Önkormányzati
Intézmény kategória: 
Szakiskola
Elérhetőség: 

Miskolci Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola

Telefon: 
(+36) 46/530-432
Egyéb elérhetőség: 
Helyszín: 
Gagarin utca 54.
Miskolc 3534
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.