Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola működését a Földes Ferenc Gimnáziumhoz tartozóan a gimnázium épületében kezdte az 1960/61-es tanévben.

Az 1963/64-es tanévben vált ki a Földes Ferenc Gimnáziumból és lett Miskolc első szakközépiskolájaként önálló szakképző intézmény, I. sz. Ipari Szakközépiskola néven.

Az alapítás, önállósulás évében költözött az intézmény a jelenlegi iskolaépületbe. 1964-től szinte tanévenként bővültek a szakmák: postaforgalmi, autószerelő, géplakatos, villanyszerelő, rádióműszerész, esztergályos, gépjárművillamossági műszerész, autóforgalmi, vasútforgalmi, gépjárműtechnikai és vasútgépész szakon folyt a képzés.

A ’70-es évek elejére „megszilárdult” szakmai struktúránk: gépjárműtechnikai vasútgépész, gépjárműüzemi, vasútüzemi és a postaforgalmi szak adta képzési profilunkat. Az 1984/85-ös tanévben indítottuk be a technikusképzést. 1989-ben felvettük Baross Gábor („vasminiszter”) nevét.

Pedagógiai Programunk vezérgondolatát tekintjük nevelő-oktató munkánk céljának:  „Biztos alap nélkül tartóslag semmi sem állhat.” (Gróf Széchenyi István)

Az oktatáspolitikai és munkaerőpiaci változásokat követve, azokhoz rugalmasan alkalmazkodva jelenleg négy szakmacsoportban folytatunk – a középiskolai oktatás mellett – érettségire épülő szakképzést:

  • Közlekedés szakmacsoport – autószerelő, autótechnikus, vasúti járműszerelő
  • Közlekedés szakmacsoport – Közlekedés-, vasútüzemvitel, Logisztikai ügyintéző
  • Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció – Postai ügyintéző, Marketing- és reklámügyintéző
  • Közgazdaság – Banki szakügyintéző

2007 óta német és angol nyelvi előkészítő – 5 éves – képzésben vesznek részt a közgazdaság szakmacsoportos tanulóink. Iskolánkban 2006 óta van lehetőség második idegen nyelv választására az angol, német, francia, orosz nyelvek közül.
Tanműhelyünk 1976-tól üzemel. A közlekedés szakmacsoportos tanulók gyakorlati képzése folyik a korszerű berendezésekkel felszerelt tantermekben, a szerelő-, gyakorló-műhelyekben. Az oktatáson kívül gépjármű javítást és gépjármű műszaki vizsgáztatást végzünk.

2006 őszén avattuk fel a kereskedelem-marketing és a közgazdaság szakmacsoportban tanuló diákjaink gyakorlati képzőhelyét, a taniroda-tanposta épületét. Minden évben kimagasló eredményeket érnek el diákjaink a szakmai tanulmányi, valamint a sportversenyeken.

Szervezett keretek között lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatásához. ECDL és EBCL oktató-, és vizsgaközpontként közel tíz éve folytatunk felnőttoktatás keretén belül tanfolyami képzéseket és vizsgáztatást.

A Baross Gábor Szakközépiskola Ifjúságáért Alapítvány:

Ezt a mára már közhasznú alapítványt az iskola tantestülete és dolgozói alapították. Az alapítás célja az iskola diákjainak támogatása:

  • az oktatás és képzés anyagi, technikai feltételeinek javítása
  • az iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok támogatása
  • kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása („Kiváló Baross-diák”, „Baross Kiváló Osztálya”, „Baross-tábor”)
  • Ifjúságvédelem:

1997-től segíti az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök munkáját az egyre nagyobb gondot jelentő, megszaporodott számú, hátrányos helyzetű gyermekek kezelésében. Városi, megyei és országos szervezésű pályázatokon jelentős sikereket érünk el.

Szülői választmány:

Kulturálisan és szociálisan is heterogén összetételű diákjaink jellemfejlődése, képzése érdekében a szülők közössége részt vállal az egységes értékrendszer megfogalmazásában, érvényre juttatásában. A szülői választmány vezetősége az iskolaszék munkájába is bekapcsolódva végzi felelősségteljes munkáját.

Iskolán kívüli szabadidős tevékenység:

Tanítási időn kívül is gondoskodunk tanulóink hasznos, értelmes időtöltéséről. Diákszínjátszókörünk városi rendezvényeken is színvonalas műsort ad. Sportköreink hozzájárulnak a testi képességek fejlesztéséhez. Természetjáró szakosztályunk működik. A Bükk hegység közelsége kitűnő lehetőséget biztosít túrák szervezéséhez.

Intézmény fenntartó: 
Önkormányzati
Intézmény kategória: 
Szakközépiskola
Elérhetőség: 

Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

Telefon: 
(+36) 46/531-517
Egyéb elérhetőség: 
Helyszín: 
Rácz Ádám utca 54 -56.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.