Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola, Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Az iskola három helyszínen végzi oktató-nevelő munkáját. Az iskola épületei a város északi részében, a Szentpéteri kapui lakótelepen helyezkednek el egymástól pár száz méterre.

Nevelő-oktató munkánk legfontosabb célja, hogy a tanulóink számára biztosított lehetőségeket maximálissá, a követelményeket optimálissá tegyük életkoruk és egyéni képességeik figyelembe vételével. Azt szeretnénk elérni, hogy megfelelő alapműveltséggel, biztos alapismeretekkel, alapkészségekkel rendelkező tanulók kerüljenek ki iskolánkból a nyolcadik évfolyam elvégzése után. A tanulók legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, ismereteiket alkotó módon tudják alkalmazni, személyiségük legyen harmonikus és helyes erkölcsi normák szerint éljenek.

Az iskolában zajló nevelő-oktató munka tartalma

  • Oktatási sajátosságok, tanórai lehetőségek

A Katowice utcai iskolában (székhely) az első osztálytól kezdődően folyik az angol nyelv oktatása. Negyedik osztálytól emelt óraszámban, ötödik osztálytól emelt szinten tanulhatják a gyermekek az angol nyelvet. Az itt tanuló első osztályosok testnevelés óra keretében, heti egy alkalommal úszásoktatásban részesülnek. Elsőtől nyolcadik évfolyamig működnek napközis csoportjaink.

A Kassai utcai tagiskolában magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás folyik az első osztálytól minden évfolyamon. A két tanítási nyelvű alsós osztályok iskolaotthonos rendszerben tanulnak. A felső tagozatosok számára napközi működik.

Az összevont intézmény valamennyi tanulója negyedik osztálytól informatika-oktatásban részesül. Több osztályban emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és az anyanyelvet. A tanórai heti 3 testnevelés órán kívül játékos sportfoglalkozást szervezünk a napköziben és az iskolaotthonban.

Kórházi tagozatunk a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Velkey László Gyermekegészségügyi Központjában működik. Itt a hosszabb időre kórházi kezelésre szoruló gyermekek tanulhatnak összevont osztályokban, délutáni munkarendben.

A GYEK Rehabilitációs Osztályával együttműködve gyógytestnevelés oktatást tartunk Miskolc város és a városkörnyék valamennyi beutalt tanulójának. 
A mindennapi nevelő-oktató munkát iskolánkban gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, könyvtáros, szabadidő szervező kolléga segíti.

  • Tanórán kívüli lehetőségek

A tanulók érdeklődésének megfelelően az alábbi szakkörök működnek:
matematika, anyanyelv, honismeret, vöröskereszt, ének, rajz, sport. A tanulmányaiban bármilyen okból elmaradó gyermekeket felzárkóztató foglalkozásokon segítjük. Fejlesztő pedagógus foglalkozik a Nevelési Tanácsadó Intézet szakvéleményével rendelkező tanulóinkkal. Szakszolgálati tevékenység keretében iskolapszichológus segíti a gyermekek, szülők problémáinak megoldását. SNI-s tanulóinkat gyógypedagógus segíti a fejlődésben. Sportcsoportokat működtetünk az alábbi területeken:
kosárlabda, asztalitenisz, labdarúgás, torna.

Tanítási órán kívül hitoktatásra járhatnak a gyermekek. Az iskolában hangszeres zeneoktatást szervezünk, valamint táncoktatáson vehetnek részt az érdeklődő gyermekek.

Intézmény fenntartó: 
Önkormányzati
Intézmény kategória: 
Általános iskolák
Elérhetőség: 

Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Telefon: 
(+36) 46/509-826
Helyszín: 
Katowice utca 17.
Miskolc 3526
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.

Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola

Telefon: 
(+36) 46/411-953
Helyszín: 
Kassai utca 15.
Miskolc 3526
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.