Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Martin János Szakképző Iskola

Martin János Szakképző Iskola

A Martin János Szakképző Iskola Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési több célú közös igazgatású nevelési-oktatási intézménye.

A tanulók a városból, vonzáskörzetéből, és a régió területéről érkeznek. Iskolánk szakképző iskola, melynek elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, szakmai vizsgára és érettségit adó iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő kompetencia alapú nevelés és oktatás biztosítása a kulcskompetenciák fejlesztése projektpedagógia alkalmazásával.

A munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása, olyan szakmai kompetenciák közvetítése, melyek birtokában az iskola padjaiból kikerült fiatalok alkalmassá válhatnak a munkaerő-piaci integrációra, a hátrányos helyzetű tanulók a többi tanulóval egy osztályban, csoportban való oktatása, nevelése, az együttnevelés (inkluzív nevelés) megvalósítása.

Iskolánk befogadó intézmény, melynek pedagógiai gyakorlatában megjelennek a differenciált és az egyéni fejlődést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások. A szervezet működési feltételei erre alkalmasak. Az országos kompetencia és egyéb mérések eredményeit az iskola az egyéni fejlesztéshez felhasználja, egyéni tanulási utakat biztosít, személyre szabott értékelési rendszert alkalmaz.

Intézményünk gyógypedagógiai tevékenységében az ismeretek nyújtása, különböző képességek fejlesztése, jártasságok és készségek kialakításával kölcsönhatásban együtt történik a sérült funkcionális rendszerek korrigálása, átszervezése, az elvesztettek újra kialakítása.
A kompetencia alapú (projekt) oktatás kitűnő lehetőséget ad a különböző csoportok oktatására nevelésére, fejlesztésre, tehetséggondozásra és tehetségfejlesztésre.

Az intézmény alaptevékenységei:

  • Az iskola öt épületben látja el  szakiskolai, speciális szakiskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai feladatait.
  • Felzárkóztató /reintegrációs/ oktatást I – II. évfolyamon
  • Szakképzésre felkészítő „Dobbantó” osztály 0. évfolyamon
  • Rehabilitációs, habilitációs tevékenység végzése a különböző sérülési specifikumoknak megfelelően,
  • Gyógytestnevelés, logopédiai ellátás

Képzési tevékenység:

A szakképzés területei: műszaki -, humán-, agrár-, gazdasági és szolgáltatási szakterület. Testi, érzékszervi és értelmi fogyatékos tanulóinkat adaptált programok alapján speciális keretekben és eszközök alkalmazásával képezzük, valamennyi fenn említett szakterületen.

Hagyományok:

A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében.
Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait.

A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához való tartozást. Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület és a tanulóközösség véleményére, javaslataira, valamint figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is.
A hagyományokkal kapcsolatos teendők az éves munkatervben fogalmazódnak meg.

Célunk: a Martin János Szakképző Iskola eddigi hagyományrendszerének működtetése, olyan egyéni arculat formálása, amely jól megkülönbözteti más iskoláktól.

Intézmény fenntartó: 
Önkormányzati
Intézmény kategória: 
Szakiskola
Elérhetőség: 

Martin János Szakképző Iskola

Telefon: 
(+36) 46/562-200
Egyéb elérhetőség: 
Helyszín: 
Áfonyás út 18.
Miskolc 3529
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.