Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásért Közalapítvány

A Bükk-térség jelenlegi karsztvíz készletének mennyiségi és minőségi megóvása (figyelemmel legalább a jelenlegi karsztvízszintnek és a vízi tájképi értékek biztosítására), valamint az indokolt karsztvíztermelés, az ökológiai vízigények közép- és hosszú távú egyensúlya biztosításának segítése, összhangban Magyarország vízügyi politikájával.

3515 Miskolc-Egyetemváros

Környezetgazdálkodási Intézet

18429024-1-05

Intézmény kategória: 
Közalapítványok