Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásért Közalapítvány

A Bükk-térség jelenlegi karsztvíz készletének mennyiségi és minőségi megóvása (figyelemmel legalább a jelenlegi karsztvízszintnek és a vízi tájképi értékek biztosítására), valamint az indokolt karsztvíztermelés, az ökológiai vízigények közép- és hosszú távú egyensúlya biztosításának segítése, összhangban Magyarország vízügyi politikájával.

A közalapítvány székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Környezetgazdálkodási Intézet

A közalapítvány postacíme: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A közalapítvány adószáma: 18429024-1-05

Intézmény kategória: 
Közalapítványok