Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat feladata a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítése.

A koncepció elsdleges célja, hogy a város minden lakója számára legyenek elérhetek olyan
(jogszabályban rögzített) ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják, és a
minségi ellátást biztosítják. További cél, hogy a szociális szféra mködése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak, és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat az ügyfeleknek.

Ugyanakkor, bár a koncepció készítését az Szt. írja elő, az egységes szemlélet, illetve az integrált intézmények mködése szükségessé teszi, hogy a koncepcióban az önkormányzat gyermekjóléti intézményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségei és fejlesztési elképzelései is teret kapjanak.