Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Gyerekek

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amely szerint az állam és a helyi önkormányzat, a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a fenti feladatokat teljesíthetik.

Gyermekvédelem

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

Gyermekvédelmi rendszer felépítése

Alapellátásban a gyermekjóléti szolgálatok látnak el segítő tevékenységet a felmerülő problémák kezelésében, ennek eredménytelensége esetén

 • a jegyzői gyámhatóság jár el, védelembe vétel során kötelező magatartási szabályokat ír elő, ennek eredménytelensége esetén;
 • a gyámhivatal olyan intézkedést foganatosít, amely érinti a szülői felügyeleti jogokat.

Gyermekvédelmi ellátórendszer

A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi szakellátás és hatósági intézkedések biztosítják.

Jelzőrendszer

A gyermekvédelmi törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók különösen védőnők, házi orvos, gyermekorvos
 • családsegítő szolgálat, családsegítő központ
 • közoktatási intézmények, különösen a nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó
 • rendőrség, ügyészség, bíróság
 • pártfogói felügyelői szolgálat
 • áldozatsegítés és kárenyhítési feladatokat ellátó szervek
 • menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
 • társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
 • munkaügyi hatóság

kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,     illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A gyermekvédelmi törvény szerint kétirányú a gyermekvédelmi tevékenység:

 1. szolgáltató tevékenység, hatósági intézkedés nélküli segítségnyújtás
 2. hatósági tevékenység