Fiatalok

Az ifjúságról való koncepciózus gondolkodás feladata, hogy garantálja a fiatalokkal való komplex foglalkozást. Integráltan kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztály kérdését,
ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a fiatalokat be kell vonni az őket érintő kérdések megvitatásába, a rájuk vonatkozó, velük kapcsolatos döntések meghozatalába.

A gyermek védelmét pénzbeli,természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátást és hatósági intézkedések biztosítják.