Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2019. június 12.
Hirdetmény

HIRDETMÉNY

ADÓHATÓSÁGI IRAT KÉZBESÍTÉSÉRŐL

A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 77/A. § alapján  – az Adó Osztály által készített irat kézbesítésének meghiúsulása miatt

hirdetményi

úton közli a következő döntését.

 1. Hirdetményt kibocsátó szervezeti egység adatai
 • Szervezeti egység neve: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály
 • Szervezeti egység címe: 3525 Miskolc, Városháztér 8.
 • Szervezeti egység telefonszáma: (46) 512-800
 1. A hirdetménnyel érintett irat adatai
  • Ügyiratszám: 524590/2019/212892
  • Irat tárgya: ingó foglalás
  • Ügyintéző neve: Takács Csaba
  • Kifüggesztés időpontja: 2019.06.12.
  • A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019.07.12.
  • Kifüggesztés helye: 3525 Miskolc, Városháztér 8. Ügyfélszolgálatai Iroda, valamint a honlap
 2. Ügyfél adatai
  • Ügyfél neve: Black Diamond Car Kft
  • Ügyfél adószáma /adóazonosító jele: 26318833-2-05

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2)
bekezdésének alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet.

Az adóhatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál, ügyfélfogadási időben
(Hétfő: 8.00- 16.00 , Kedd: 8.00- 16.00, Szerda: 8.00- 17.30, Csütörtök: 8.00- 16.00, Péntek: 8.00- 12.00) átveheti.

Az Air. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a döntés közlésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.

                                                                                                          Adó Osztály